Politinės retorikos fenoptozė: memetikos dispozityvas mutopijos kontinuume

Kęstutis Šerpetis

Santrauka


Straipsnyje nušviečiama ir analizuojama nūdien stebima greitėjanti klasikinės politinės retorikos erozija (fenoptozė). Vėlyvojoje Modernybėje šis procesas perspektyviai kompensuojamas informacinių technologijų bumo, atveriančio euristines politinių komunikacijų struktūrinės ir semiotinės-semantinės sklaidos galimybes. Avangardinės jų raiškos kanalu tampa memetika kaip informacinių vienetų intensyvios skvarbos į individualią ir visuomeninę sąmonę būdų visuma.

Politinių komunikacijų plėtra informacinio proveržio kontekste įgauna dialoginį ir interaktyvų pobūdį bei stimuliuoja tradicinės ir modernios kultūros artefaktų, segmentų ir giluminių socialinių archetipų klodus įprasminant ir atnaujinant šiuolaikinės politinės realybės ir pilietinės sąmonės tarpusavio adaptacijos virsmus.


Pagrindiniai žodžiai


dispozityvas, globalizacija, fenoptozė, interakcija, memetika, mutopija, retorika

Visas tekstas:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7220/2424-3663.2015.3.2

ISSN 2029-9923 (Spausdintas)

ISSN 2424-3663 (Internetinis)