Guogis, A. and Svirbutaitė-Krutkienė, G. (2021) “Gerovės valstybės sampratos ir matavimų problemos: The problems of the notion of welfare state and its measurements”, Social Work: Experience And Methods, 1(25). doi: 10.7220/2029-5820.25.1.1.