Ruškus, . J. (2021). Grupinio gyvenimo namuose daugiau žmogaus teisių neatsiranda. Social Work: Experience And Methods, 1(25). Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/SWEM/article/view/2343