Guogis, A., & Svirbutaitė-Krutkienė, G. (2021). Gerovės valstybės sampratos ir matavimų problemos: The problems of the notion of welfare state and its measurements. Social Work: Experience And Methods, 1(25). https://doi.org/10.7220/2029-5820.25.1.1