Barkauskaitė, Marijona, and Daiva Karužaitė. 2017. “Apgintos Naujos Daktaro Disertacijos”. Pedagogika 128 (4), 276-82. https://ejournals.vdu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/572.