VASILIAUSKAS, R. Prof. habil. dr. Vladas Rajeckas – iškilus pedagogas, mokslininkas – švęstų 90-metį. Pedagogika, v. 128, n. 4, p. 268-272, 20 Dec. 2017.