Barkauskaitė, M., & Karužaitė, D. (2017). Apgintos naujos daktaro disertacijos. Pedagogika, 128(4), 276-282. Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/572