(1)
Barkauskaitė, M.; Karužaitė, D. Apgintos Naujos Daktaro Disertacijos. PED 2017, 128, 276-282.