(1)
Vasiliauskas, R. Prof. Habil. Dr. Vladas Rajeckas – iškilus Pedagogas, Mokslininkas – švęstų 90-Metį. PED 2017, 128, 268-272.