[1]
Barkauskaitė, M. and Karužaitė, D. 2017. Apgintos naujos daktaro disertacijos. Pedagogika. 128, 4 (Dec. 2017), 276-282.