Browse Title Index


 
Leidinys Pavadinimas
 
Nr. 2(9) (2012) Advokato atlyginimo, priklausančio nuo bylos baigties, reglamentavimas bei problemos Lietuvoje Santrauka   PDF
Jurgita Grigienė, Paulius Čerka
 
Nr. 2(9) (2012) Ar asmeniui, okupacijos metu vykdžiusiam nusikaltimus žmoniškumui, gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė, jei pagal tuo metu galiojusią nacionalinę teisę tokia atsakomybė nebuvo numatyta? Santrauka   PDF
Aurelija Adomaitytė
 
Nr. 1(11) (2014) Ar atlygintinę surogaciją galima prilyginti prekybai žmonėmis? Santrauka   PDF
Evelina Monstytė
 
Nr. 1(6) (2010) Ar fiziniam asmeniui, vykdžiusiam represijas sovietinės okupacijos metais, gali būti taikoma civilinė atsakomybė už padarytą turtinę ir neturtinę žalą? Santrauka   PDF
Silvija Gervienė
 
Nr. 1(12) (2015) Ar galima mediacija administraciniame procese Lietuvos Respublikoje? Santrauka   PDF
Linas Meškys, Mažvydas Gerdvila
 
Nr. 1(7) (2011) Ar Konstitucinio Teismo nutarimas dėl teisės išaiškinimo gali būti taikomas retroaktyviai? Santrauka   PDF (English)
Jurgita Grigienė, Paulius Čerka
 
Nr. 1(12) (2015) Ar laisvės atėmimo bausmė gali būti pagrindu riboti politines teises? Santrauka   PDF
Neringa Krapikaitė
 
Nr. 1(13) (2016) Ar Lietuvos Respublikos bankroto įstatyme nustatyti kriterijai įmonės nemokumo įvertinimui užtikrina, kad nebūtų pradėta bankroto procedūra įmonėms turinčioms laikinų finansinių sunkumų? Santrauka   PDF
Agnė Marčauskienė
 
Nr. 1(7) (2011) Ar LR CPK įtvirtintas kasacijos ribojimas taikant turtinį kriterijų nepažeidžia asmenų lygybės prieš įstatymą ir teismą bei teisės į teisingą teismą principų? Santrauka   PDF
Vilma Kubiliūtė
 
Nr. 1(11) (2014) Ar mediatoriui kyla civilinė atsakomybė už ydingą vadovavimą mediacijos procesui? Santrauka   PDF
Jomilė Juškaitė-Vizbarienė
 
Nr. 1(8) (2012) Ar nepilotuojamų lėktuvų naudojimas užsienio šalių teritorijoje, kaip atsakas į nevalstybinių subjektų ginkluotas atakas, prieštarauja tarptautinei teisei? Santrauka   PDF (English)
Julius Čiegis
 
Nr. 1(7) (2011) Ar nėra pažeidžiamos sąžiningo įgijėjo teisės, kai CK 4.96 straipsnyje numatytais atvejais iš jo galima išreikalauti turtą, buvusį negaliojančio sandorio dalyku? Santrauka   PDF
Brigita Tranavičiūtė
 
Nr. 2(14) (2016): BAUDŽIAMOJI JUSTICIJA IR VERSLAS Ar Pagrindų sprendimo 1 straipsnio 3 dalis gali būti pagrindas nevykdyti Europos arešto orderio? Santrauka   PDF
Egidija Bieliauskienė, Agnė Šimkutė
 
Nr. 1(6) (2010) Ar raštiškas pranešimas bendraturčiui apie ketinimą parduoti dalį, esančią bendrojoje nuosavybėje, yra oferta? Santrauka   PDF
Kristina Belickienė
 
Nr. 1(10) (2013) Ar socialinio tinklo valdytojas atsako už šio tinklo naudotojo neteisėtais veiksmais padarytą žalą? Santrauka   PDF
Gintarė Sirbikytė
 
Nr. 1(12) (2015) Ar valstybė, be teisinių apribojimų rinkdama visų jos jurisdikcijoje esančių fizinių asmenų duomenis su tikslu užkirsti kelią teroristiniams išpuoliam Santrauka   PDF (English)
Povilas Kamantauskas
 
Nr. 1(12) (2015) Ar valstybė, be teisinių apribojimų rinkdama visų jos jurisdikcijoje esančių fizinių asmenų duomenis su tikslu užkirsti kelią teroristiniams išpuoliams, nepažeistų asmenų teisės į privatų gyvenimą? Santrauka   PDF
Kęstutis Gusevičius
 
Nr. 1(6) (2010) Ar valstybės nemokumas yra pagrįstas pagrindas sustabdyti/panaikinti tarptautinių finansinių įsipareigojimų vykdymą? Santrauka   PDF (English)
Akvilė Mockienė
 
Nr. 2(14) (2016): BAUDŽIAMOJI JUSTICIJA IR VERSLAS Ar visada specialiųjų žinių panaudojimo baudžiamojoje byloje rezultatai laikytini patikimu įrodymų šaltiniu? Santrauka   PDF
Marina Gušauskienė, Linas Belevičius
 
Nr. 1(12) (2015) Asmens teisės į privatumą ir visuomenės teisės būti saugiai santykis tiriant nusikalstamas veikas Santrauka   PDF
Gediminas Bučiūnas
 
Nr. 2(14) (2016): BAUDŽIAMOJI JUSTICIJA IR VERSLAS Atskiri Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įtakos baudžiamajai justicijai aspektai Santrauka   PDF
Edita Gruodytė
 
Nr. 2(14) (2016): BAUDŽIAMOJI JUSTICIJA IR VERSLAS Baudžiamoji atsakomybė už narkotikų kontrabandą: Teoriniai ir praktiniai aspektai Santrauka   PDF
Justinas Sigitas Pečkaitis, Viktoras Justickis
 
Nr. 2(14) (2016): BAUDŽIAMOJI JUSTICIJA IR VERSLAS Baudžiamoji atsakomybė už svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą Santrauka   PDF
Justyna Levon
 
Nr. 2(14) (2016): BAUDŽIAMOJI JUSTICIJA IR VERSLAS Baudžiamoji atsakomybė versle: ekonominės veiklos rizikos ir pasitikėjimo verslo partneriais ribos Santrauka   PDF
Aurelijus Gutauskas
 
Nr. 2(14) (2016): BAUDŽIAMOJI JUSTICIJA IR VERSLAS Baudžiamoji teisė Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo priėmimo procese Santrauka   PDF
Deimilė Prapiestytė
 
1 - 25 iš 86 elementų 1 2 3 4 > >>