Nr. 2 (16) (2017)

SPECIALUSIS NUMERIS: ŠIUOLAIKINIS NUSIKALSTAMUMAS GLOBALIOJE VERSLO APLINKOJE