Lenkijos teisėsaugos ir teismų veikla kovojant su prekių padirbinėjimu

Natalia Daśko

Santrauka


Produktų, ypač vaistinių produktų, klastojimo fenomeno mastai vis didėja, turint omenyje ne tik augančius teisėtų savininkų nuostolius, bet pirmiausia vis augančią grėsmę vartotojų ir šalies saugumui. Šis klastojimas reikšmingai sumažina biudžeto pajamas, gaunamas iš mokesčių bei rinkliavų; taipogi yra daugybė pranešimų apie mirtinas pasekmes, kurias sukėlė suklastotų prekių naudojimas ar vartojimas: ypač vartojant suklastotus vaistus, dietinius papildus, naudojant mechaninius ir elektroninius prietaisus.

Šis fenomenas pasireiškia ne tik ekonominėje rinkoje, kuomet kone visi prieinami produktai turi savo lygiavertes klastotes, bet ir pramonėje bei platinimo procese. Be to, prekių klastojimas yra susijęs ir su organizuoto nusikalstamumo veikimu šioje srityje ir apima daug susijusių nusikaltimų, tokių kaip pinigų plovimas, prekyba žmonėmis, nelegali imigracija, sukčiavimas ir terorizmas.

Lenkijoje prekių ir vaistinių produktų klastojimo problemos reikšmė ir rimtumas, dar nėra pakankamai pripažinti teisėkūroje ar praktikoje, baudžiamieji instrumentai skirti kovai su šia problema atitinkamai nėra pakankami.. Prekių klastojimas lieka už įstatymo ribų, prevencijos klausimas taip pat nėra išspręstas, o atliekami veiksmai yra ad hoc be jokio gerai apgalvoto plano.

Pagrindiniai žodžiai


Prekių klastojimas, vaistinių produktų klastojimas, pinigų plovimas, korupcija, prekyba žmonėmis, kontrabanda, organizuotas nusikalstamumas, prekyba, klastotės, klastojimas, klastotojai, baudžiamoji teisė, kriminologija, teismų santvarka

Visas tekstas:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7220/2029-4239.16.9