Organizuotas nusikalstamumas meno klastočių rinkoje

Piotr Chrzczonowicz

Santrauka


Viena iš rinkų, kurioje organizuotas nusikalstamumas gali sutelkti dėmesį į savo esminius interesus, yra meno kūrinių rinka. Tai viena iš greičiausiai augančių, klestinčių ir sėkmingiausių kapitalo rinkų pasaulyje. Veikimas šioje rinkoje, apimantis ir įvairias tam tikrų meno kūrinių rinkos sritis, nusikaltėliams suteikia galimybę ne tik įgyti dideles sumas pinigų, bet taip pat ir slėpti pinigų iš nelegalių šaltinių judėjimą. Tarp galimų organizuoto nusikalstamumo formų meno kūrinių rinkoje yra suklastotų kūrinių prekybos ir judėjimo pavyzdžių. Šios rinkos organizuoto nusikalstamumo problemos yra kova su neautentiškų ir suklastotų meno kūrinių prekyba, taip pat ir įtartinos paslaugos, kurios leidžia legalizuoti suklastotų prekių patekimą į meno rinką.

Tačiau tai nėra pagrindinis dabartinės kriminologijos, kovojančios su įvairiomis patologijomis, susijusiomis su organizuoto nusikalstamumo grupėmis ir jų nariais, interesas. Nėra paprasta įvertinti tikrąjį meno kūrinių klastojimo ar kitų nusikaltimų, papildančių klastojimo veiką, įvykdytų tiek individualiai, tiek įsitraukiant į organizuotą nusikalstamą grupę, mastą. Be to, nėra daug tokių atvejų, kuomet apie tokius nusikaltimus yra pranešama ir jie yra atskleidžiami, todėl didelis skaičius tokių nusikaltimų taip ir lieka neatskleisti.

Veikti prieš organizuotą nusikalstamumą suklastotų meno kūrinių rinkoje yra sudėtinga ir reikalauja daug jėgų bei pastangų. Nusikaltėliai, klastojantys meno kūrinius ar vykdantys kitus susijusius nusikaltimus suvokia, jog tikimybė būti nuteistam ir nubaustam yra pakankamai maža.


Pagrindiniai žodžiai


Meno kūrinių klastotės, suklastotų meno kūrinių rinka, organizuotas nusikalstamumas, nusikaltimai menui, sukčiavimas, pinigų plovimas

Visas tekstas:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7220/2029-4239.16.8