Prekyba žmonėmis kaip ekonominis nusikaltimas ir jo teisinis vertinimas Lenkijos baudžiamojoje teisėje

Janusz Bojarski

Santrauka


Šiame straipsnyje pateikiamos tam tikros prekybos žmonėmis (šiuolaikinės vergovės) charakteristikos. Labai svarbūs pokyčiai įvyko per pastaruosius metus ir galima teigti, kad prekyba moterimis ir vaikais siekiant seksualinio išnaudojimo, nėra dominuojanti prekybos žmonėmis forma. Vertinant tai, kad prekybos žmonėmis nusikaltimų, susijusių su priverstiniu darbu, skaičius labai padidėjo pastaruoju metu - tai yra akivaizdus ekonominis nusikaltimas.

Kai kuriose pasaulio vietose svarbiausi ekonomikos sektoriai priklauso nuo priverstinio darbo ir  tai yra daugelio valstybių problema. Labai svarbu rasti kompromisą siekiant  derinti baudžiamosios atsakomybės standartus bei veiksmingų įstatymų nustatymą valstybės viduje. Šiuo metu tarptautiniai teisės aktai yra griežtesni, todėl šalys, priimdamos naujas nuostatas savo nacionalinėje teisėje, labai dažnai tiesiogiai perkelia tam tikras tarptautinių susitarimų dalis. Tinkamas to pavyzdys - naujausia Lenkijos teisės aktų dėl prekybos žmonėmis istorija.


Pagrindiniai žodžiai


Prekyba žmonėmis, organizuotas nusikalstamumas, baudžiamoji teisė, kriminologija, teismai, teisėsauga, ekonominiai nusikaltimai

Visas tekstas:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7220/2029-4239.16.7