(1)
Vareikis, Žilvinas. TARPKULTŪRINIO DISKURSO ATSPINDŽIAI MICKŪNO FENOMENOLOGIJOJE. DiD 2021, 76, 43-55.