[1]
Avižienis, A. 2023. In memoriam to Vytautas Kaminskas. Darbai ir Dienos / Deeds and Days. 78, (Feb. 2023), 209–210.